Tożsamość odboirców mediów w społeczeństwie wielokulturowym (The media user's identity in multicultural society)

Jedrzejewski, S. (2013). Tożsamość odboirców mediów w społeczeństwie wielokulturowym (The media user's identity in multicultural society). L.Dyczewski, K. Jurek (Ed.). Tożsamość w wielokulturowym kontekscie (The identity in multicultural context), 263-275Lublin: KUL Publisher House.

Abstract: